ჩვენ შესახებ

კომპანიის შესახებ
ჩვენ შესახებ

კომპანიის შესახებ

კომპანია ECOMIX

2011 წლიდან აქტიურად ახდენს სამშენებლო ბაზრის ხარისხიანი პროდუქციით მომარაგებას. ჩვენთან თანამშრომლობით კლიენტი იღებს გარანტირებულად მაღალი ხარისხის პროდუქტს და მომსახურებას. ამავე დროს ჩვენ ვზრუნავთ კლიენტებისთვის ხარჯების შემცირებაზე და ვცდილობთ ფასების მინიმუმამდე დაყვანას, რაც არავითარ შემთხვევაში არ აისახება ხარისხის თუნდაც უმნიშვნელო კლებაზე. ფასთან შეფარდებით ჩვენი პროდუქციის ხარისხი გაცილებით მაღალია. ჩვენმა კომპანიამ თავიდანვე მიზნად დაისაახა "მინიმალურ ფასად მაქსიმალური ხარისხი" და იგი ამ მიზნის ბოლომდე ერთგული დარჩება. 
 

ჩვენი პროდუქციის შეძენის წერტილები

შეძენის წერტილები