უნივერსალური პოლივიილაცეტატის ემულსია სტანდარტი (პვა)

პვა წებო

უნივერსალური პოლივიილაცეტატის ემულსია სტანდარტი (პვა)

შეფუთვა:
0,7 კგ. 
2 კგ.
4 კგ.
8.5კგ.
17 კგ

ჰომოპოლიმერი
შპს „ECOMIX“

დანიშნულება:
პოლივინილაცეტატის ემულსია
გამოიყენება პარკეტის, ხის,
ქაღალდის, კარტონის,
ლინოლიუმის, შპალიერის,
ტყავის და ა.შ. დასაწებებლად.
ინახება არანაკლებ 5 Cº ტემპერატურაზე
ვარგისიაობის ვადა: 12 თვე

კონტაქტი
ჩვენი პროდუქციის შეძენის წერტილები

შეძენის წერტილები